Đi đâu mà vội mà vàng…

Đi đâu mà vội mà vàng…

Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Ghé ngay nhà Cỏ em đây 😘
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.
——————————————————-
P/s: Nhà Cỏ đã chính thức sử dụng lại Menu thường thay cho Menu tết từ hôm nay nhé cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại Menu Tết vào năm sau ạ. 😂
😘❤️☘️😘❤️☘️😘❤️☘️😘❤️☘️

Có thể là hình ảnh về văn bản

No Comments

Post A Comment