Không phải hai hay bốn…

Không phải hai hay bốn…

Không phải hai hay bốn
Mà chỉ là ba
Cỏ Ba Lá ☘️
———————————————-
~~~ Nhà Cỏ trong lối nhỏ ~~~
Nấu nồi bồ kết ấm
Mời chị ghé qua thăm
Nhân viên luôn nồng thắm
Cỏ mong chị nhiều lắm !!!

No Comments

Post A Comment