Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió…

Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió…

Xuân đến ngắm hoa🌸, hạ tìm gió
🍂Thu sang trăng tỏ, tuyết chờ đông
Gội đầu đến ngay Cỏ Ba Lá 😂💆🏻‍♀️
☘️ Ghé thăm nhà Cỏ tại:
📍Cỏ 1: 530 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò Vấp.
☎️ 0909 027 817
9AM – 10PM

📍 Cỏ 2: 119 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh.
☎️ 0909 057 417
9AM – 9PM
Website: https://cobalaspa.com/

No Comments

Post A Comment